De NVP is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland. De doelen van de NVP zijn:, Het investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland bevorderen;, De bekendheid en het imago van participatiemaatschappijen verbeteren en de rol en het nut toelichten bij relevante stakeholders;, Ondernemers informeren over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemings¬financiering;, Professionele beleggers informeren over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van participatiemaatschappijen;, Bijdragen aan verdere professionalisering van de sector.

 


Go back to database
  • When your company is investment ready, it is much more likely that you will get funded. Not sure whether your company is investment ready, just contact us here to find out.
  • info@nvp.nl
  • www.nvp.nl
  • Noordhollandstraat 71
    1081 AS Amsterdam
  • ‪+31 (0)20 571 22 70‬