DOEN Participaties financiert projecten met een maatschappelijk sociaal belang. Een project mag niet louter commercieel zijn. DOEN Participaties BV is het investeringsfonds van Stichting DOEN op het gebied van innovatieve, duurzame toepassingen en producten.DOEN Participaties BV participeert samen met vier andere fondsen in investeringsmaatschappijen en bedrijven, zodat Stichting DOEN beter kan inspelen op de vraag naar grote investeringen en eventuele risico’s niet alleen draagt.


Go back to database
  • When your company is investment ready, it is much more likely that you will get funded. Not sure whether your company is investment ready, just contact us here to find out.
  • http://www.doen.nl
  • Van Eeghenstraat 70
    1070 AP AMSTERDAM
  • 020 - 573 7333