De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) is betrokken bij het verstrekken van kapitaal aan ondernemingen in Flevoland in seed, start, early en turnaround fase. De maatschappij verstrekt niet rechtstreeks kapitaal maar neemt deel in het MKB Fonds Flevoland en Technofonds Flevoland (mede gefinancierd met Europese gelden, EFRO Fonds). De participaties zitten tussen € 100K en € 350K in de sectoren industrie, life science en informatica waarbij een adviseurs of commissaris rol vervuld wordt., Uitgesloten zijn Horeca en B2C.


Go back to database
  • When your company is investment ready, it is much more likely that you will get funded. Not sure whether your company is investment ready, just contact us here to find out.
  • info@omfl.nl
  • https://www.omfl.nl/
  • Het Ravelijn 1
    8233 BR Lelystad
  • 0320 286 794